Russell Avdek

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
russell.avdek[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3788
Besöksadress:
Rum ÅNG 64105 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Russell Avdek
Senast uppdaterad: 2021-03-09