Ebba Ahlgren Cederlöf

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
ebba.cederlof[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Dubbeldoktorand inom experimentell kärnfysik vid Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Min forskning är fokuserad på kärnstruktur kring masstalet A=100.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ebba Ahlgren Cederlöf
Senast uppdaterad: 2021-03-09