Haiyang Yu

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
haiyang.yu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250694
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2021.03-present, Assistant Professor in Solid Mechanics, Department of Materials Science and Engineering, Uppsala University.

2017.10-2021.01, Postdoctoral Researcher, Department of Materials, University of Oxford.

2014.03-2017.10, Ph.D. Candidate, Department of Structural Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway.

2011.09-2014.03, M.Sc. in Naval Architecture and Ocean Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China.

2007.09-2011.07, B.Sc. in Naval Architecture and Ocean Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Haiyang Yu
Senast uppdaterad: 2021-03-09