Johnn Andersson

Forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
johnn.andersson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
070-3363747
Mobiltelefon:
070-3363747
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Som forskare studerar jag omställningen till ett hållbart samhälle ur ett socio-tekno-ekologiskt systemperspektiv. Min ambition är att bidra med kunskap som gör det lättare att analysera och forma teknologisk innovation längs utvecklingsbanor som är i linje med nationella och globala hållbarhetsmål. Jag disputerade 2020 på Chalmers och arbetar idag inom forskningscentrumet FINEST som fokuserar på omställning inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johnn Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09