Charlotte Mårland

Doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
charlotte.marland[AT-tecken]konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Charlotte Mårland är doktorand i konstvetenskap med inriktning kulturvård och knuten till GRASS (Graduate School in Sustainability Studies) vid Campus Gotland. Avhandlingen fokuserar på hur lagstiftning och policy instrument hanterar balansen mellan kulturhistoriska värden och krav på energieffektivisering i de nordiska länderna med utgångspunkt i den nordiska trästaden.

Nyckelord: energy efficiency cultural heritage law policy instruments

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Mårland
Senast uppdaterad: 2021-03-09