Annelie Karlsson Hult

Administratör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
annelie.karlsson.hult[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4836
Mobiltelefon:
070-1679330
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annelie Karlsson Hult
Senast uppdaterad: 2021-03-09