Oliver Dyar

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
oliver.dyar[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999312
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
oliver.dyar[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6425
Mobiltelefon:
072-9999312
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oliver Dyar
Senast uppdaterad: 2021-03-09