Mohammed Mosa

Amanuens vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp ANG

E-post:
mohammed.mosa[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Amanuens vid Matematiska institutionen

E-post:
mohammed.mosa[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09