Michal Maj

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
michal.maj[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Strukturbiologi

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.


Research in the Maj group focuses on studying the structure and aggregation kinetics of toxic amyloid intermediates using femtosecond two-dimensional infrared (2D-IR) spectroscopy and cryo-electron microscopy. To increase the structural specificity of 2D-IR, we develop new molecular probes that can be used as IR-active sensors of site-specific structure and dynamics of biomolecules.

For more information see https://www.majgroup.net

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michal Maj
Senast uppdaterad: 2021-03-09