Daniel Aditya Tjhin

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
daniel-aditya.tjhin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4531
Mobiltelefon:
073-4697527
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Aditya Tjhin
Senast uppdaterad: 2021-03-09