Christoffer Aalhuizen

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
christoffer.aalhuizen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Doktorerar inom elektromobilitet med fokus på laddning med höga effekter på över 900 kW.

Nyckelord: elnät elektromobilitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09