Lisa Vikström

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lisa.vikstrom[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5388
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand sedan 2021 och ägnar mig åt namnforskning.

I mitt avhandlingsprojekt forskar jag om ortnamnsvård. Jag utgår ifrån diskurs- och textanalytiska metoder och har stort intresse för hur dessa kan appliceras på ett namnmaterial samt kombineras med namnteorier.

F-ledig på heltid juli-oktober 2023 och på 50 % från november 2023 till augusti 2024.

Planerad disputation våren 2027.

Nyckelord: diskursanalys namnforskning textanalys

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09