Fuxiang Ji

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
fuxiang.ji[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Nyckelord: double perovskites lead-based and lead-free perovskite solar cells

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fuxiang Ji
Senast uppdaterad: 2021-03-09