Karin Nordh

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
karin.nordh[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2435
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i Didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och tillhör forskarskolan RelMaS (Relevancing mathematics and science education). I min forskning intresserar jag mig för kunskaper, normer och världen inom undervisning kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Nordh
Senast uppdaterad: 2021-03-09