Bhavya Rakheja

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
bhavya.rakheja[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7239
Mobiltelefon:
076-4511769
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bhavya Rakheja
Senast uppdaterad: 2021-03-09