Michael Himmlegaard

Utbildningshandläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
michael.himmlegaard[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
073-4697344
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09