Olov Nordvall

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
olov.nordvall[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Roller:

Akademiska meriter: FD

Undervisar inom: För-, grund-, och gymnasielärarprogrammen, speciallärarprogrammet samt fristående kurser

Nyckelord: social hållbarhet risk- och skyddsfaktorer psykosocial utveckling kognition systematiskt kvalitetsarbete förebyggande arbete självreglering

Grundutbildning med kognitionsvetenskaplig inriktning vid Umeå Universitet och Julius-Maximilians-Universität, Würzburg (Fil.Mag i Kognitionsvetenskap, 2008).

Forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå Universitet (Fil.Dr i Utbildningspsykologi, 2018).

2017-2022 strategiska roller inom offentlig förvaltning med inriktningar som innefattade social hållbarhet, brottsförebyggande arbete, integration och barnrätt.

Sedan 2022 universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Medverkar i det Forte-finansierade forskningsprojektet ”Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser” [länk tillkommer].
Ansvarig för delprojekt 3 som löper under perioden 2023-2029.
Projektet ingår i den forskning som bedrivs av forskargruppen CHAP.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olov Nordvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09