Niklas Eklund

Ekonom vid Matematiska institutionen, Administration

E-post:
niklas.eklund[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 6841
Besöksadress:
Rum ÅNG 14210 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Nyckelord: ekonom

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09