Jörn Zimmerling

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

Telefon:
018-471 5417
Besöksadress:
Rum POL 106181 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Information can be found on my webpage:

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jörn Zimmerling
Senast uppdaterad: 2021-03-09