Philipp Rybakov

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
philipp.rybakov[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

a.k.a. Filipp N. Rybakov, F.N. Rybakov

Google Scholar profile

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philipp Rybakov
Senast uppdaterad: 2021-03-09