Michal Zawadzki

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
michal.zawadzki[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4517
Mobiltelefon:
073-4697540
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Associate Professor in Industrial Engineering and Management. My teaching and research concern critical perspectives on management and organizing, including ethnography of organizations, art-based pedagogy, critical studies on higher education as well as critical research on leadership.

Nyckelord: leadership qualitative research critical management studies critical pedagogy workplace bullying artistic intervention group dynamics

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

As as musician I participate in many different artistic projects, and this includes leading drumming workshops on group dynamics as well as playing drums in the Swedish band Kärnvirke. I was also involved in Organizing Rocks research project (as a drummer) about labour processes in the mining industry.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

https://uppsala.academia.edu/MichałZawadzki

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michal Zawadzki
Senast uppdaterad: 2021-03-09