Solmaz Filiz Karabag

Universitetslektor , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
solmaz.filiz.karabag[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3403
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i Industriell Organisation med inriktning på Strategi och Digitalisering

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Solmaz Filiz Karabag
Senast uppdaterad: 2021-03-09