Minna Koskela

Universitetsadjunkt i straffrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
minna.koskela[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09