Marika Schütz

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
marika.schutz[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand med fokus på intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke.

Nyckelord: aphasia afasi talapraxi neuroplasticitet klinisk studie miraa aos neuroplasticity clinical trial icap

Utbildad till logoped vid Sahlgrenska Akademin 2002.

Har framförallt arbetat med rehabilitering av språk och tal vid förvärvade neurologiska skador med fokus på klinisk metodutveckling och verksamhetsledning inom intensiv rehabilitering i kronisk fas.

Master i logopedi 2018 vid Karolinska Institutet med den kliniska studien Can Neurorehabilitation Reshape Brain Networks in Chronic Aphasia with Apraxia of Speech?

Antagen som doktorand på Karolinska Institutet sommaren 2019, överflytt till Uppsala universitet våren 2021.

Intensive rehabilitation of aphasia and apraxia of speech - neuroplasticity, speech and language outcomes and implementation in the Swedish public health care

Huvudhandledare i projektet är Ellika Schalling, bihandledare Ingrid Henriksson och Trandur Ulfarsson samt Åke Nygren. Forskningsprojektet genomförs som en del av ett internationellt samarbete mellan Karolinska institutet och professor Marcelo Berthiers forskargrupp på CIMES, Universidad de Malaga med det övergripande syftet att utvärdera och skapa optimal intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke.

Hjärnan är plastisk och förbättringar kan ske många år efter hjärnskada men mekanismerna relaterade till återhämtning, omorganisation, hjärnplasticitet samt implementering av intensiv rehabilitering behöver ytterligare studier för att optimera den logopediska rehabiliteringen vid neurologiska skador.

Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och talApraxi (MIRAA) är en modell för intensivrehabilitering av språk- och talstörning efter stroke som utvecklats av medlemmar i gruppen. Implementering av detta arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård samt behandlingseffekter studeras i MIRAA-studien.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marika Schütz
Senast uppdaterad: 2021-03-09