Johan Waltari

Tekniker vid Ångströmlaboratoriet

E-post:
johan.waltari[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4207073-4697587
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

AV-tekniker vid Ångströmlaboratoriets Intendentur.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09