Manuchar Gvaramia

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
manuchar.gvaramia[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmaceutisk fysikalisk kemi

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Manuchar Gvaramia
Senast uppdaterad: 2021-03-09