Stefania Riva

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
stefania.riva[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My doctoral project concerns the investigation of materials for solar energy application through a variety of techniques, mainly Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES - 2 keV - 15 keV). In particular, thin films and single crystals of BaZrS3 and lead halide perovskites are under study, where the HAXPES technique is a powerful tool allowing us to understand the elemental composition of surfaces and interfaces, it is sensitive to the chemical environment and accesses electronic properties.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09