Sagar Narhari Agnihotri

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sagar Narhari Agnihotri
Senast uppdaterad: 2021-03-09