Per Hedfors

Gästforskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Baltic University Programme

E-post:
per.hedfors[AT-tecken]balticuniv.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Landskapsarkitekt, AgrDr

Pågående forskningsprojekt kallas ”Kompletta orter på landsbygden”. Projektet handlar om förutsättningarna för en omvänd urbanisering där förtätningstrycket på en huvudort minskar samtidigt som kransorter kompletteras med värdefull bebyggelse.
Finansiär: KSLA.

Tidigare forskning har bland annat behandlat ljudlandskap och teori i landskapsarkitektur.

https://pub.epsilon.slu.se/325/1/Agraria407.pdf

Omvänd urbanisering - komplettering av kransorter på landsbygden för hållbar samhällsutveckling

I vissa områden i Östersjöregionen (BSR) växer städerna ständigt. Detta innebär stora demokratiska, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. En vanlig trend inom fysisk planering är att undvika stadsutbredning (sprawl). Den alternativa metoden är förtätning av befintliga tätorter, vilket ofta leder till intressekonflikter. Ett exempel är krympningen av parker i ett etablerat bostadsområde som kan bidra till försämrade förhållanden. Hållbar utveckling av bebyggelsen kan istället ske utifrån ett samspel mellan stad och landsbygd, där landsbygden tjänar på att städerna avlastas från utvecklingsprojekt. Denna forskning studerar förutsättningarna för en omvänd urbanisering där förtätningen av en huvudort minskar, samtidigt som satellitstäder kompletteras med värdefulla tjänster, bostäder och arbetsplatser. Frågorna som det här projektet väcker handlar om hur invånare på en kransort i Sverige ser på utvecklingen av sitt lokalsamhälle. Vill de att deras egen ort ska växa? Och i så fall, hur? Vårt teoretiska angreppssätt kallas Densification of Secondary Settlements in Environmental Regeneration (DOSSIER) där huvudorten ses som en moderort till omgivande dotterorter. Denna pilotfallsstudie är relevant i ett BSR-sammanhang eftersom förtätning är en ökande trend över hela regionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Hedfors
Senast uppdaterad: 2021-03-09