Göran Ericsson

Adjungerad professor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
goran.n.ericsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Adjungerad professor vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala Universitet.

Docent, Teknisk doktor, Civilingenjör, Master of Science

Adjungerad professor (sedan oktober 2021) vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala Universitet.

Under åren 2014-2019 var jag adjungerad professor på KTH, där jag blev docent 2011, bägge inom industriella styrsystem med inriktning mot cybersäkerhet och datakommunikation för eltransmissionssystem.

Sedan 2009 är jag ansvarig för forskning och utveckling vid den statliga myndigheten affärsverket Svenska kraftnät (Svk). Jag började där 1997, efter att jag disputerade för teknisk doktorsexamen 1996 vid KTH i industriella styrsystem. 1988 blev jag civilingenjör teknisk fysik vid Uppsala Universitet och 1989 Master of Science vid Case Western Reserve University.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Ericsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09