Bozhi Liu

Gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

Besöksadress:
Rum ÅNG 104241 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09