Wandi Wahyudi

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
wandi.wahyudi[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are focused on understanding the properties of materials and electrochemical processes at fundamental level by in-situ and ex-situ characterizations, and then applying the gained knowledge for developing energy conversion & storage devices, such as batteries and fuel cells. Publication list: https://scholar.google.com/citations?user=5G10m6oAAAAJ&hl=en&oi=ao

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Wandi Wahyudi
Senast uppdaterad: 2021-03-09