Melike Babucci

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
melike.babucci[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3232
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Melike Babucci
Senast uppdaterad: 2021-03-09