Alex Fälting

Kursadministratör vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
alex.falting[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1643
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kursadministratör vid Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09