Erik Thosteman

Doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
erik.thosteman[AT-tecken]ekhist.uu.se
Mobiltelefon:
072-5116958
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk-amerikansk publicering och distribuering av tidningar och litteratur mellan ca 1850-1920, i relation till den etniska gemenskapen och framväxten av svensk-amerikanska historieskrivningar. Med utgångspunkt i religiösa organisationer, sekulära sällskap, svensk-amerikanska institutioner, och med hjälp av tidnings- och arkivmaterial, vill jag undersöka vilken roll etniska och nationella element spelade för förlagsbranschens organisering och ekonomi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Thosteman
Senast uppdaterad: 2021-03-09