Erik Thosteman

Doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
erik.thosteman[AT-tecken]ekhist.uu.se
Mobiltelefon:
072-5116958
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk-amerikanska tidningar i Chicago mellan ca 1850-1920. Jag ställer frågor om hur den svenskspråkiga pressen i Chicago arbetade och hur den förändrades över tid. Med fokus på frågor om ras, etnicitet, och nationalitet, undersöker jag hur gruppidentiteter formades och omformades mot bakgrund av förändringar i invandringsströmmar, invandringspolitik, och ökad nationalism mot slutet av 1800-talet och början av 1900.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Since 2022, I am a board member of the Swedish Association for American Studies (SAAS): www.saasinfo.se

I was part of the organizing committee for the Nordic Association for American Studies (NAAS) Conference in Uppsala 2023. More information on this website: www.naas2021.wordpress.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Thosteman
Senast uppdaterad: 2021-03-09