Jayne Glass

Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
jayne.glass[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Jag är geograf med inriktning på landsbygd och miljö, med specifika intressen inom markanvändningspolitik, miljöstyrning och resiliens. Jag har omfattande erfarenhet av deltagande forskning med betydande påverkan på politiken. Jag samarbetar ofta med intressenter både inom och utanför akademin, senast inom LANDPATHS som fokuserar på multifunktionella landskap i Sverige. Som ett erkännande av mitt arbete med undervisning och handledning är jag även hederslektor vid University of Edinburgh.

Nyckelord: sustainability hållbarhet rural development land use environmental governance land reform natural capital rural policy rural sociology environmental sociology multifunctional landscapes community resilience poverty and social exclusion stakeholder participation environmental management landsbygdsutveckling markanvänding markförvaltning landsbygdsociologi miljösociologi multifunktionella landskap

Jag har alltid haft ett stort intresse för samspelet mellan människor och den naturliga miljön. Resiliens hos landsbygdssamhällen har länge varit ett fokus i mitt arbete, särskilt när det gäller markägande och maktförhållanden mellan olika aktörer och institutioner.

Jag studerade geografi vid University of Oxford (2000-2003) och tog en MSc i Environmental Sustainability vid University of Edinburgh 2006. Jag påbörjade min forskning om skotskt markägande och markreformer 2007 som doktorand vid Centre for Mountain Studies vid University of the Highlands and Islands (UHI), och min doktorsexamen utfärdades av University of Aberdeen.

Detta arbete ledde till en postdoktorsanställning 2011 vid UHI och flera år av politiskt betydelsefull forskning om skotsk markreform och markanvändningspolitik (jag blev tilldelad ett 4* impact case i UK Research Excellent Framework 2021). Det ledde också till författandet av två böcker publicerade av Edinburgh University Press: Lairds, Land and Sustainability: Scottish perspectives on upland management (2013) och Land Reform in Scotland: history, law and policy (2020). Av den skotska regeringen blev jag också utsedd till extern rådgivare kring frågan om förvaltningen av vilda hjortar (2017-2019).

Jag började på Rural Policy Centre vid Scotland's Rural College 2019, där jag fortsatte att bedriva tillämpad och teoretisk forskning på uppdrag av regeringen och andra offentliga organ. Min forskning vid SRUC inkluderade ett omfattande arbete för Europarådet om ungdomar på landsbygden och forskning om fattigdom på landsbygden i Storbritannien (inklusive barnfattigdom). En betydande del av arbetet med fattigdom på landsbygden publicerades i min tredje bok: Rural Poverty Today - experiences of social exclusion in rural Britain (Policy Press, 2023).

Mellan 2021 och 2022 var jag gästforskare i forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och blev hösten 2022 forskare i programmet. Som ett erkännande av min tidigare undervisning vid University of Edinburgh har jag varit hederslektor vid School of Geosciences sedan 2016.

År 2023 avslutade jag den tredje upplagan av Managing Scotland's Environment (Edinburgh University Press) tillsammans med Charles Warren vid University of St Andrews i Storbritannien. Denna helt omarbetade och uppdaterade bok om miljöförvaltning i Skottland kommer att publiceras i början av 2024.

Samtliga av mina publikationer finns listade nedan och det går att följa mitt arbete på Twitter: @DrJayneGlass och LinkedIn.

Pågående projekt

LANDPATHS: Framtidens multifunktionella landskap i Sverige - ett omfattande forskningsprogram som syftar till att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka den biologiska mångfalden och de många andra värden som finns i olika landskap. Finansierat av Naturvårdsverket, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

NEXOGENESIS: Effektivisering av vattenrelaterade policys - ett europeiskt samarbetsprojekt finansierat inom Horizon 2020-programmet, fokuserat på att förbättra policyer kring vatten-energi-mat-ekosystemet (WEFE-nexus).

MultiForSe: Mångbruk, privat skogsägande och sociala lärandenätverk - forskning om familjeskogsägare som gräsrots-agenter för alternativa skogsskötselmetoder i Sverige. Finansierat av Formas.

Nuvarande doktorandprojekt

Fanny Möckel (NRHU) - Deliberativa metoder för stöd inom styrningen av multifunktionella landskap (inom LANDPATHS-programmet).

Björn Eriksson (NRHU) - Hav, omstritt: Förståelse för ursprung, utveckling och lösning av globala konflikter kring marina miljöer.

Lorna Pate (Scotland's Rural College, Storbritannien) - Förståelse för antibiotikaanvändning hos bönder på mjölkgårdar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jayne Glass
Senast uppdaterad: 2021-03-09