Laura Toth

Forskningsassistent vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
laura.toth[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

För närvarande går jag magisterprogrammet Utvecklingspsykologi och klinisk psykologi vid universitetet i Heidelberg (Tyskland). Mina främsta intressen är länkarna mellan perseverativt tänkande, stress och natur. I år skriver jag min examensuppsats vid IBF under handledning av Freddie Lymeus. Detta arbete fokuserar på ett fem veckor långt träningsprogram baserat på naturupplevelser i kombination med medveten närvaro, som utvärderas i jämförelse med att få ”natur på recept”

Nyckelord: stress mindfulness natur miljöpsykologi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laura Toth
Senast uppdaterad: 2021-03-09