Göran Tagesson

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
goran.tagesson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1542070-2825064
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Göran Tagesson, docent i Historisk arkeologi, och anställd som forskare i projektet Hus och sociala praktiker 1600-1850, med prof Dag Lindström som projektledare.

Jag har gjort min grund- och forskarutbildning vid Lunds universitet och disputerade 2002 i ämnet Medeltidsarkeologi, på avhandlingen Biskop och stad – aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping. 2017 blev jag docent i Historisk arkeologi i Lund.

2016–2019 har jag huvudsakligen arbetat med forskningsprojektet Hus och hushåll i tidigmoderna städer 1600–1850, finansierat av Berit Wallenbergs stiftelse, tillsammans med prof Dag Lindström. Under perioden 2021–2026 är jag anställd här i Uppsala som forskare på projektet Hus och sociala praktiker 1600–1850, finansierat av Vetenskapsrådet.

Efter disputationen har jag haft undervisningsuppdrag och föreläsningar vid universiteten i Stockholm, Lund, Linköping, Göteborg och Kalmar. Jag är extern handledare för doktorand på arkeologiska institutionen i Uppsala, och har varit fakultetsopponent vid universitet i Stockholm, Lund och Århus, föropponent på avhandling vid universiteten i Stockholm och Uppsala, samt deltagit i betygskommitté vid universitetet i Linköping.

Parallellt har jag arbetat med uppdragsarkeologi sedan 1982, först vid Östergötlands länsmuseum, sedan 1995 vid Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet UV Öst i Linköping, från 2015 Arkeologerna, Statens historiska museer. Som projektledare har jag lett större stadsarkeologiska undersökningsprojekt i Linköping, Kalmar, Norrköping, Jönköping och Vadstena.

Jag är bosatt i Linköping, gift och har fyra vuxna barn. Yngste sonen pluggar juridik i Uppsala.

Projektet Hus och sociala praktiker 1600-1850 behandlar förändringen av bostadshus och hushåll under perioden, med fokus på förändringen av husens morfologi, bostadshusbyggande, hushållens sammansättning och funktion, och sociala relationer uttryckt i bostadsmiljön. Här står integreringen av husens fysiska materialitet och hushåll som struktur och funktion i förgrunden. Nyckelbegrepp för analysen är genus, privacy, cohabitation och mikrohistoria. Det tvärvetenskapliga projektet omfattar en integrering av skriftligt och arkeologiskt källmaterial, omfattande såväl byggnadsarkeologi som arkeologisk stratigrafi under mark.

Jag arbetar också parallellt med frågor kring urbanisering och framväxten av urban identitet, kring stadsplan och stadsbebyggelse, under medeltid och tidigmodern tid, dels i avhandlingen, dels i arkeologiska projekt kring den tidigmoderna, planerade nya staden Kalmar.

Jag är även engagerad i frågor som rör den historiska arkeologins teori och metod, särskilt relationen mellan skriftliga och arkeologiska källor, liksom tillämpning av kontextuell arkeologi och dess betydelse för en aktiv tolkning av den arkeologiska stratigrafin.

Jag har också arbetat med kloster och konvent under medeltiden, särskilt långvarig relation till det cisterciensiska nunneklostret Vreta kloster i Östergötland, liksom begravningsskick och gravritual under medeltid och tidigmodern tid.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Tagesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09