Iaroslava Profatilova

Forskningsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
iaroslava.profatilova[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7643
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Iaroslava Profatilova
Senast uppdaterad: 2021-03-09