Muyang Liu

Postdoktor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
muyang.liu[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3272
Besöksadress:
Rum ÅNG 14136 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Muyang Liu
Senast uppdaterad: 2021-03-09