Morteza Aramesh

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
morteza.aramesh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7938
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Morteza Aramesh
Senast uppdaterad: 2021-03-09