Karl Lindberg

Forskningsassistent vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
karl.lindberg[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 103256 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
karl.lindberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
070-3213483
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09