Annette Brisenmark

Ekonom vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
annette.brisenmark[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2310
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Ekonom vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09