Felix Ekholm

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
felix.ekholm[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-5466555
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är utbildad civilingenjör inom kemiteknik med material inriktning vid Uppsala universitet. Min forskning går ut på att karaktärisera de relativt okända kemiska nötningsmekanismer av hårda material under kontakt med mjuka material, exempelvis nötning av hårdmetall mot koppar och mässing. Detta gör jag genom förenklade tribologiska experiment, material-och ytanalys samt termodynamisk modellering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Felix Ekholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09