Alexander Pereswetoff-Morath

Professor i slaviska språk vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
alexander.pereswetoff-morath[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i slaviska språk med särskilt intresse för slavisk medeltidsfilologi, svensk-ryska Ingermanland och äldre judisk-slaviska kontakter.

F. 1969, Raus. Fil dr (2002, Lund), docent i slaviska språk (2008, Lund). Akademiforskare i slaviska språk vid Stockholms universitet/Kungl Vitterhetsakademien 2008–2014, forskare i slaviska språk vid Stockholms universitet/Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 2015–2021. Lärostolsprofessor i slaviska språk vid Uppsala universitet 2022–. Forskningsintressen: slavisk (fornöstslavisk, medelrysk och kyrkoslavisk) medeltidsfilologi, kyrkoslaviska och medelryska manuskript i Sverige, 1600-talsryska (ssk i Ingermanland och angränsande områden), det svenska Ingermanlands historia samt svensk–ryska och slavisk–judiska historiska kulturella kontakter.

Fakultetsoppononent, Vilnius universitet; medlem av betygskommittén för sex doktorsavhandlingar vid Lunds och Stockholms universitet; sakkunnig för docentur, Hebrew University of Jerusalem; sakkunnig för professur i slavisk filologi, Helsingfors universitet m.m. Medlem av redaktionsrådet för Slavica Bergensia; medlem av redaktionsrådet för Nordic and Baltic Studies Review (Petrozavodsk) [till och med våren 2022]; huvudredaktör för Studia Slavica Upsaliensia.

Pianist.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Pereswetoff-Morath
Senast uppdaterad: 2021-03-09