Monica Saldias

Doktorand i spanska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
monica.saldias[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Avhandlingsprojekt i spanskspråkig litteratur om den chilenske författaren Roberto Bolaños postuma roman 2666. Projektet behandlar den anamorfiska/haptiska (visuella/taktila) representationen av den Andre i 2666 i dialog med andra av Bolaños verk.

Proyecto de tesis doctoral sobre la representación anamórfica/háptica de la Otredad en la novela póstuma 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, en diálogo con otras de sus obras.

Nyckelord: roberto bolaño anamorfosis otredad

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monica Saldias
Senast uppdaterad: 2021-03-09