Monica Saldias

Doktorand i spanska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
monica.saldias[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Avhandlingsprojekt i spanskspråkig litteratur om den chilenske författaren Roberto Bolaños postuma roman 2666. Projektet behandlar den anamorfiska/haptiska (visuella/taktila) representationen av den Andre i 2666 i dialog med andra av Bolaños verk.

Proyecto de tesis doctoral sobre la representación anamórfica/háptica de la Otredad en la novela póstuma 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, en diálogo con otras de sus obras.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monica Saldias
Senast uppdaterad: 2021-03-09