Matilda Lindgren

Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
matilda.lindgren[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i genusvetenskap med inriktning reproduktiv medicin.

I min forskning undersöker jag beslutsfattande inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och kombinerar flera olika metoder, bl.a. fältstudier, intervjuer och policyanalys. Projektet finansieras genom forskarskolan WOMHER.

Jag är recensionsredaktör för tidskriften lambda nordica samt vice ordförande för Sveriges genusforskarförbund (SGF).

Nyckelord: gender and sexuality queer theory assisted reproductive technologies family and kinship studies medical humanities reproductive decision-making reproductive law donor-conception egg donation embryo donation sexual and reproductive health solo mothers same-sex parents medically assisted reproduction

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matilda Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09