Sergio Flores

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
sergio.flores[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6561
Mobiltelefon:
073-4697497
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I'm a Ph.D. candidate exploring early child health policy in Sweden. My journey spans medicine, an MBA in healthcare, and health economics.

My professional focus lies in policy development and innovative strategies, especially those tailored for resource-constrained environments. The interplay of foreign policy and economic dynamics also captivates my curiosity. Off-duty, I enjoy sports, outdoor adventures, and film watching.

Nyckelord: health systems health economics health policy child health care economic evaluation cost effectiveness

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sergio Flores
Senast uppdaterad: 2021-03-09