Jennifer Andersson

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
jennifer.andersson[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jennifer.j.andersson[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 5603
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jennifer Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09