Njelama Sanga

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
njelama.sanga[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Gästdoktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmaceutisk fysikalisk kemi

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09